สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ทำการยกเลิกบริการ thaisecuremail


ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ปรับเปลี่ยน การใช้งานดังกล่าวไปที่ http://login.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
ส่วนบริการระบบสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อนึ่งหากพบความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาแจ้งที่ helpdesk@ega.or.th